Mời các bạn dùng trà

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Bây giờ là

Du lịch đó đây

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Gio_xuan_012.swf Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_nam_moi_2013.swf Con_duong_xua_em_di__loan.swf 104631.flv Hoa_Dep_4.jpg 13312331242315384.jpg Chuc_mung_ngay_Quoc_te_phu_nu_thiep_231.swf Loved2.swf LOI_GOI_THIEN_THU.swf HAPPY_NAW_YEAR.swf Gs_nngao.swf Gs_21.swf Hai_Phuong_Dan_Bau.flv Nha_nhac_cung_dinh_Hue__YouTube.flv Chuc_mung_Nha_giao.jpg Thuyet_minh_CAY_DUA_BINH_DINH.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Phương Mai.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 5. Các nước Đông Nam Á

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Đào Thị Hoạ
  Người gửi: Trần Phương Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:32' 30-10-2009
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 122
  Số lượt thích: 0 người
  welcome to our class
  My best wishes to you
  Teacher: Dao Thi Hoa
  Son loc secondary
  Jumbled words
  .METE
  .PAYL
  .GMEAS
  .ATICIVTY
  .PUOPALR
  MEET
  PLAY
  GAMES
  ACTIVITY
  POPULAR


  Play games
  The break activities
  Talk to friends
  Drink water
  Prepare for the next class


  UNIT 5 :WORK AND PLAY- Period: 29- B :1, 2.

  -(to) play catch :  I. vocabulary

  - ( to) skip rope :
  -( to ) play marbles :
  Nhảy d©y
  Chơi b¾n bi
  -(to) play blindman ‘s bluff :
  Chơi đuổi bắt
  -(to) chat :
  trò chuyện
  -(to) ring :
  Reo (chuông)
  Chơi bịt mắt bắt dê


  Play marbles

  Read

  Chat

  Play blind man’s bluff

  Skip rope

  Eat and drink

  Play catch
  UNIT 5 :WORK AND PLAY - Period 29 - B :1, 2
  Matching
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  UNIT 5 :WORK AND PLAY - Period 29 - B :1, 2
  II.Listen and read
  X
  V
  X
  V
  V
  V
  V
  X
  UNIT 5 :WORK AND PLAY - Period 29 - B :1, 2
  III.Practice : - picture cues
  Ex: What are they doing?
  They are reading a book.
  *Revision of present progressive
  Form:
  + S + AM / IS / ARE + Ving…
  - S + AM / IS / ARE + NOT +Ving…
  ?: AM / IS / ARE + S+ Ving…?
  ?: W.H+ AM / IS / ARE + S + Ving…?

  What are they doing?
  They are playing blindman’sbluff
  They are playing catch

  Hoa and her aunt bo
  beef
  spinach
  They are playing marbles
  oranges
  II. Read (A1)P114
  UNIT 5 :WORK AND PLAY - Period 29 - B :1, 2

  What did Hoa and her aunt buy at the market?
  Does Hoa like pork? How about her aunt?
  What meat would they like for dinner?
  What are the favourite vegetables of Hoa’s aunt?
  What fruit did they buy?
  Why didn’t they buy a papaya and a pineapple?
  Do you often go to the market?
  What do you usually buy at the market?
  Comprehension questions
  They are eating and drinking
  They are chatting
  They are skipping rope
  - B2:Listen match each name to an activity

  Mai

  Kien

  Lan

  Ba
  A. playing catch


  B. playing marbles


  C. skipping rope


  D. playing blindman’s bluff
  UNIT 5 :WORK AND PLAY - Period 29 - B :1, 2
  UNIT 5 :WORK AND PLAY - Period :29 - B :1, 2

  Free questions and answers
  UNIT 5 :WORK AND PLAY - Period 29 - B :1, 2
  Production:
  1.Do you like recess ?
  2.What do you often do at recess?
  3.How long does the longest break in our school last ?
  4.How do you feel at recess ?
  5.Do you always talk with your friends at recess?
  6.Where do you often play catch?
  7.What is the most popular activity at recess in our school ?
  8.What do you usually do after school?
  ?

  ?
  ?
  ?

  Lucky Numbers
  B
  ?
  1
  2
  3
  4
  6
  8
  7
  A
  ?
  5
  UNIT 5 :WORK AND PLAY - Period 29 - B :1, 2

  II.Listen and Read :B1
  I.vocabulary
  III.Practice :Listen B2
  IV.Production.
  . Learn by heart vocabulary
  - Write about recess activities at school
  - Prepare :B3 ,B4 page 57, 58 .
  V. Homework.
  THANK YOU!
  Goodbye – See you again!
  LN
  LN
  LN
  LN
  LN
  LN

  LN
  LN
  LN
  LN
  LN

  Do you like recess?
  Number 1
  Answer
  Yes,we do
  ?
  .
  How long does the longest break in our school last ?

  Number 3
  Answer
  It lasts 15 minutes
  ?
  4.How do you feel at recess ?
  Number 4
  Answer
  We always feel very excited /….
  ?
  5 Do you always talk with your friends at recess ?
  Number 5
  Answer
  Yes,we do
  ?
  6.Where do you often play catch?
  Number 6
  Answer
  We often play catch in the school yard.
  ?
  Number 7
  Answer
  7.What is the most popular activity at recess in our school ?
  The chatting is…/…
   
  Gửi ý kiến